Träna upp bollsinnet

bollar_284569292

Det är ofta man hör ordet bollsinne i ett eller annat sammanhang, och jonglering är helt klar ett av dessa sammanhang. Många talar om detta som om det vore något mer eller mindre medfött, att man helt enkelt tränar upp potentialen man föddes med. Men är det verkligen så?

Sant eller falskt?

Ja hur är det egentligen? Går det att träna upp bollsinnet oavsett hur dåligt sådant man anser sig ha? Enligt medicinaren Henrik Sjövall är ”bollsinne” inte något egentligt sinne utan en färdighet. Och medan man naturligtvis kan ha lätt eller svårt för att lära sig en färdighet, går det absolut att lära sig och bli bättre om man bara arbetar på det.

Hur tränar man upp bollsinnet då?

Ja detta är ju det stora frågan. Och till att börja med kan man ju säga att det inte finns ett enda sätt att träna upp ett allmänt bollsinne, men något som är relaterat till mycket som har att göra med bollar är såklart koordination, vilket man kan träna upp med vissa övningar.

När det kommer till bollsinnet kommer mer anpassade övningar vara beroende av vilken typ man vill bli bättre på att hantera. I många fall är ju lösningen att helt enkelt hitta övningar som är anpassade för att bli bättre på den sport bollen används inom. Med andra ord tränar man upp bollsinnet bara genom att utöva sporten mer.

Naturligt talang är naturligtvis riktigt praktiskt att ha, men för att bli riktigt bra på något kommer man ändå behöva lägga ned en hel del timmar på träning. Det är många gånger folk misstar tid som spenderats på träning för talang, något man alltid borde vara försiktig med.

Sammanfattningsvis kan man helt enkelt säga:

  • försök träna upp koordinationen
  • öva moment som används vid hanteringen av bollen i fråga
  • träna regelbundet