Kopplingen mellan fysisk och mental hälsa

family-walking-on-path-holding-hands-smiling

Vetenskapen finner mer och mer samband mellan vår fysiska och psykiska hälsa. Det har sedan länge varit känt att du mår bättre av att röra på dig, men psykiska problem och sjukdomar har tidigare setts som helt skilda från det här och uteslutande behandlats med mediciner och olika former av terapi.

Enligt Vårdguiden används fysisk träning alltmer för att lindra och ibland bota lindrigare depressioner och nedstämdhet, men även  psykiska sjukdomar verkar i vissa fall kunna få en positiv effekt. Dessutom hjälper motion mot demens.

Men att röra på sig är inget mirakelmedel mot allt. Ibland finns det ouppklarade saker från tidigare i livet, smärtsamma separationer eller andra problem i familjen. Sådant som du kanske helst vill prata om med någon utomstående, en person som du kan prata fritt med utan att det sprids vidare till andra.

Charles Sandström har sex års utbildning i psykosyntesterapi och har i tolv år arbetat med människor i kris. I vissa fall kan en terapeut välja att analysera dina begränsningar, men Charles Sandström har ett annat angreppssätt: han fokuserar i stället på dina styrkor och att lyssna utan att värdera. Utgångspunkten är att du har svaren på dina frågor inom dig själv och att om du utan förbehåll får uttrycka dina tankar så får du nya insikter och kan lättare komma vidare på egen hand.

Motion och terapi kompletterar varandra

Som Vårdguiden skriver så är motion en form av universalmedicin, men det innebär inte att vi kan slänga alla piller. Istället är motion många gånger ett utmärkt komplement som förstärker effekten av annan behandling. I vissa fall så klart kan man må mycket bättre bara genom frisk luft och en rask promenad. Men tillsammans med någon form av samtalsterapi så kan det vara så att man kommer underfund med vad det är som skaver i själen och på så sätt kan prata om det som känns tungt och svårt.