För dig med intresse för juridik

Juridik är ett intresse som är bredare än de flesta. Det finns mängder av rättsområden du som intresserad kan fördjupa dig inom och mängder av material. Juridik är dessutom ett intresse som du kan tjäna pengar på genom att driva juridiskt rådgivning, juristbyrå eller arbeta som advokat bland annat.

Rättsområden

Inom juridiken finns som sagt flera olika rättsområden och de kan skilja sig markant men de kan också överlappa varandra. Exempelvis är avtalsrätt och köprätt nära besläktade med varandra. När vi köper en vara ingår vi ett köpeavtal, vare sig det framgår i skrift eller är muntligt. Vid vissa köp kan det dock vara nödvändigt att ta hjälp av exempelvis en juristbyrå för att utforma avtalet. Lär dig mer online om när det kan bli aktuellt att anlita juridisk hjälp för bland annat utformning av avtal.

Jobb

Vissa vill kanske tjäna pengar på sitt intresse. Juridiken är ett fantastiskt intresse för just det. Det finns mängder av olika jobb att välja mellan. Dessutom finns det nästan alltid någon som är ute efter juridiska tjänster. I Sverige finns till exempel 220 olika myndigheter och samtliga anställer jurister. Därtill finns 290 kommuner och 21 regioner samt otaliga företag som även de har behov av juridisk hjälp.