Bra för hjärnan

Visste du att jonglering faktiskt är bra för hjärnan? Att du genom att kontinuerligt jonglera kan få lättare att klara svåra uppgifter och lättare att koncentrera sig. Det har framkommit i en studie som Oxford University gjort. 

Denna studie gick ut på att ett antal friska personer delades upp i två grupper.  Den första gruppen fick till uppgift att jonglera med tre bollar, en halvtimme om dagen i 6 veckor. Jongleringen skulle ske i den mån testgruppen klarade av. Den andra gruppen levde som vanligt och fick ingen särskild uppgift, deras liv flöt på som tidigare.

träning

Innan studien började och efter fick alla personerna genomgå en magnetröntgen för att se hur hjärnan påverkats av studien. Det som syntes efter 6 veckor var att testgruppen som jonglerat fått en utökad massa av vit hjärnsubstans, vilket tyder på att hjärnan påverkats positivt. Detta visar på att hjärnan mår bra av att jonglera och att jonglering är en perfekt träningsform, både för hjärnan och kroppen. Testgruppen som inte fick någon uppgift hade ingen förändring på hjärnan efter studien, resultaten var detsamma.

Så har du ett jobb med många bollar i luften, ett jobb där det krävs hög prestation och hjärnverksamhet kan jonglering vara en bra träningsform för dig.

Fakta är hämtad från Oxford University