Aktiviteter som kräver simultankapacitet

Multitasking

Vissa aktiviteter kräver större förmåga än andra att kunna flera saker samtidigt. Jonglering är en av dessa som kräver rätt så stor simultankapacitet, framförallt om det ska ske på avancerad nivå. Här ska vi presentera varför samt ytterligare en aktivitet.

Jonglering

Jonglering är som vi vet inte så lätt att utföra till en början, bollarna far och flyger åt alla håll. Det blir som ett litet kaos inuti huvudet när man ska försöka hålla flera bollar i luften. Det som händer är att hjärnan måste lösa två uppgifter samtidigt och för att göra det så krävs en slags kognitiv förgrening mellan båda hjärnhalvorna som gör att båda hjärnhalvorna samarbetar och således kan lösa uppgiften. Skulle man dock slänga in en tredje uppgift för hjärnan att lösa samtidigt så är det mycket få som klarar av att lösa detta. Det beror kort och gott på att vi har ingen tredje hjärnhalva att ta till hjälp.

Onlinepoker

Onlinepoker har blivit mycket populärt sedan dess att det introducerades i slutet av 1990-talet och dag finns många stora aktörer att välja bland.  Många har det som fritidsintresse och hobby och många spelar också professionellt och gör sig faktiskt sitt leverne på det sättet. Oavsett vilken av kategorierna man tillhör så är det inte ovanligt att spela vid flera bord samtidigt. Detta gör man dels för att det är en utmaning och dels för att man göra större förtjänster om man är en skicklig spelare.

För att detta ska vara något att testa på så krävs liksom med jonglering mycket träning eftersom du måste ha många olika händer i huvudet samtidigt, många motspelare, många community cards som ska matchas mot din hand och motståndare. Kort och gott så krävs det en hel del simultanförmåga. Vi har två tips till för detta till att börja med.

Fönstren bredvid varandra – För att det inte ska bli allt för rörigt i hjärnkontoret så bör du för det första placera alla dina fönster bredvid varandra och är det tillräckligt många, även under varandra. Många professionella spelare har till och med flera skärmar inkopplade för att kunna spela så många händer som möjligt simultant. Det leder oss till det andra tipset.

Ta inte vatten över huvudet – Är du helt ny på poker så är detta inget du bör testa. Men känner du att du blivit så pass duktig att du klarar av fler än ett bord så är tipset att öka antalet långsamt. Kör inte sex bord samtidigt, utan börja med två och öka sedan allteftersom du känner dig bekväm och inte stressar upp dig. Återigen, precis som med jonglering så krävs mycket träning för att kunna hålla allt i huvudet när det blir mer avancerat.